آوینی استخاره  آوینی اوقات شرعی

فضای تبلیغاتی

جدول پخش برنامه‌های منتخب تلوزیون

 

شنبه تا چهارشنبه
شبکه یک مجموعه مستند اهل سفر 18:00

 

یکشنبه ها و سه شنبه ها
شبکه یک مستند پرتره پورسینا 17:30

 

X