سخنرانی استاد پناهیان | محرم 1401

استاد پناهیان - جلسۀ اول | (1401.05.08): اهمیت تکلیف و تشخیص در دین

1:00:18 ثانیه
27.63 مگابایت

استاد پناهیان - جلسۀ دوم | (1401.05.09): دو مورد کاربرد مهم تشخیص

39:40 ثانیه
18.18 مگابایت

استاد پناهیان - جلسۀ سوم | (1401.05.10): اهمیت مدیریت علایق و مخالفت با علایق بد در تشخیص و فهم صحیح

57:40 ثانیه
26.43 مگابایت

استاد پناهیان - جلسۀ چهارم | (1401.05.11): آثار فردی و اجتماعی افزایش قدرت تشخیص

47:57 ثانیه
21.98 مگابایت

استاد پناهیان - جلسۀ پنجم | (1401.05.12): تأثیر علاقه‌های خوب بر تشخیص صحیح

54:45 ثانیه
25.09 مگابایت

استاد پناهیان - جلسۀ ششم | (1401.05.13): تشخیص عیوب خود، نشانه داشتن قدرت تشخیص خوب

59:06 ثانیه
27.09 مگابایت

استاد پناهیان - جلسۀ هفتم | (1401.05.14): راه‌هایی برای تشخیص عیوب خویش

38:53 ثانیه
17.83 مگابایت

استاد پناهیان - جلسۀ هشتم | (1401.05.15): قدرت تشخیص صحیح بر اساس الهام‌های الهی

57:29 ثانیه
26.34 مگابایت

زمان: محرم 1401 
مکان: هیئت محبین حضرت زهرا(س)
موضوع: قدرت تشخیص و تصمیم‌گیری صحیح

X