مداحی شهادت حضرت زهرا (س) - محمود کریمی 1400

شب اول - مدح (مولای جنّ و إنس و ولّی خدا، علی است) 

12:10 ثانیه
22.29 مگابایت

شب اول - روضه (دنیا با ما بازیش گرفته) 

18:41 ثانیه
34.22 مگابایت

شب اول - روضه (غلاف تيغ به بازوی مادرم نزنيد) 

2:39 ثانیه
4.88 مگابایت

شب دوم - مدح (نامت شفابخش است،‌ بر هر درد تسکین است) 

7:54 ثانیه
14.48 مگابایت

شب دوم - روضه (شب و کابوس از چشم من کم‌سو نمی‌افتد) 

5:31 ثانیه
10.12 مگابایت

شب دوم - روضه (تنگ غروبه؛ ازکوچه تا خونه، حسن سینه می‌کوبه) 

5:06 ثانیه
9.36 مگابایت

شب دوم - روضه (در پیچ کوچه بود که ولگرد لعنتی) 

1:42 ثانیه
3.13 مگابایت

شب دوم - زمینه (مادرم بگو؛ از شلوغی شب جمعه‌های حرم بگو) 

13:02 ثانیه
23.88 مگابایت

شب سوم - مدح (فاطمه، جلوه‌ی باقی ازل تا ابد است)

12:48 ثانیه
23.45 مگابایت

شب سوم - روضه (سر آورده، سر آورده) 

6:11 ثانیه
11.35 مگابایت

شب سوم - روضه (سری که روبرومی)

5:41 ثانیه
10.43 مگابایت

شب سوم - نوحه (خدا با سر رسوندت توو خرابه)

6:44 ثانیه
12.34 مگابایت

شب سوم - زمینه (می‌خوام که تو روضه، غرق زمزمه باشم) 

6:21 ثانیه
11.65 مگابایت

شب چهارم - روضه (با توام ای سلام بی‌پاسخ) 

23:14 ثانیه
42.57 مگابایت

شب چهارم - روضه (می‌خوای از کنارم بری) 

7:30 ثانیه
13.76 مگابایت

شب چهارم - روضه (به چنگ غم، مده دل را ز درد و داغ حسین) 

5:03 ثانیه
9.27 مگابایت

شب پنجم - روضه (تاب رفتن نداشت، پای علی) 

22:54 ثانیه
41.96 مگابایت

شب پنجم - روضه (می‌خواهم از مدینه خداحافظی کنم) 

10:01 ثانیه
18.36 مگابایت

شب پنجم - روضه (هر شب جمعه، صدای مادر آید از حرم) 

4:09 ثانیه
7.61 مگابایت

شب پنجم - زمینه (دستمو رها نکنیا) 

10:25 ثانیه
19.10 مگابایت

شب پنجم - زمینه (غروب تلخی داری) 

3:50 ثانیه
7.04 مگابایت

بخش اوّل - روضه (می‌چکد عشق از تمام جهات)

18:39 ثانیه
42.94 مگابایت

بخش دوم - نوحه (این شهید که اومده)

13:30 ثانیه
31.15 مگابایت

مداحی شهادت حضرت زهرا(س) - محمود کریمی 1400

X