نوحه امام صادق علیه السلام

شماره مطلب:
735
چهارشنبه 1400/03/19 09:08

نوحه امام صادق علیه السلام

ای نور خالق سرمد،از عالمی تو سَرآمد
ای برگزیدهٔ اَمجد،ای نورِ دیدهٔ احمد
یا جعفر بن محمد...

ارض و سما به تو نازد،صدق و صفا به تو نازد
ای نور دیدهٔ مادر،خیرالنّسا به تو نازد
یا جعفر بن محمد...

در راه دین و شریعت،بر تو اگر چه جفا شد
کرسیِ درس تو آقا،شمشیر خون خدا شد
یا جعفر بن محمد...

بودی همیشه به هر جا،بانی روضهٔ دلبر
گریه کنِ غمِ او که،در قتلگه شده بی سر
یا جعفر بن محمد...

از مرکبش لب تشنه،یکباره نقش زمین شد
جدّ غریب تو آقا،خورشید نیزه نشین شد
واغربتا عَلَی الحسین...

X