روز شمار دفاع مقدس - سایت شهید آوینی

محتوای سایت قدیم آوینی از آدرس :
http://aviny.com/archive/War/04/22.aspx


22/04/58
تشدید درگیری مسلحانه و انفجار در خوزستان از جمله تیراندازی به مأموران شهربانی مستقر در زیر پل و پایگاه نیروی دریایی خرمشهر ، حمله به پاسداران و مأموران انتظامی و پاسگاههای مرزی ، كمین عناصر خلق عرب علیه پاسداران در منطقه كوتشیخ ؛ شهادت انوشیروان رضایی سرپرست پاسداران اعزامی از خرمآباد ؛ خرابكاری در لوله نفت دارخوین ؛ گزارش رویتر در رادیو لندن از درگیریهای خوزستان .

اعلام موجویت گروه جدیدی با عنوان سازمان چریكی صاعقه در خوزستان و انتشار اعلامیهای در تشریح اهداف خود از جمله مبارزه چریكی برای خودمختاری خوزستان ، حمایت از تمامی گروههای مترقی و آزادیخواه و عدم تابعیت از هیچگونه ایدئولوژی .

اعلام موجویت گروه جدیدی با عنوان سازمان چریكی صاعقه در خوزستان و انتشار اعلامیهای در تشریح اهداف خود از جمله مبارزه چریكی برای خودمختاری خوزستان ، حمایت از تمامی گروههای مترقی و آزادیخواه و عدم تابعیت از هیچگونه ایدئولوژی .

دیدار گروهی به عنوان نمایندگان منطقه اشنویه و پیرانشهر با امام خمینی و آیت الله شریعتمداری و نخست وزیر برای دادخواهی و شكایت علیه تسلیح فئودالهای منطقه از سوی ژاندارمری پادگان جلدیان و پاسداران انقلاب .

تعیین وكلای مدافع محمدرضا سعادتی از سوی سازمان مجاهدین خلق علیرغم مخالفتهای قبلی این سازمان با محاكمه وی در دادگاه انقلاب و اصرار بر ارسال پرونده به دادگستری و نیز علیرغم نامه سعادتی به برادرش مبنی بر اینكه به علت وقیحانه بودن كیفر خواست در دادگاه شركت نخواهد كرد .

اعلام نارضایتی رادیو مسكو از قضایای پیش آمده در خصوص رابطه سعادتی و مأمور سفارت آن كشور در تهران و محاكمه احتمالی وی .

اعلامیه دفتر هواداران سازمان چریكهای فدایی خلق ارومیه و اظهارات سخنگوی این سازمان درباره پرتاب بمب ( سهراهی ) به داخل دفتر این سازمان .

اعلام مواضع سازمان چریكهای فدایی خلق در مورد چگونگی شكلگیری نیروهای مسلح در نظام جدید و ادعای اینكه ارتش در جهت اهداف تودهها بازسازی نمیشود و تأكید بر اینكه در ارتش انقلابی شورای سربازان و درجهداران و همافران و افسران جزء تنها مرجع تصمیمگیری در امور مربوط به خود خواهند بود .

تفسیر رادیو بی . بی . سی با عنوان “ دشواریهای ارتش ایران ” پس از پیروزی انقلاب اسلامی .

گزارش رویتر از اظهارات مقامات وزارت دفاع انگلستان درباره احتمال از سرگیری مذاكرات مربوط به معامله خرید اسلحه ایران از انگلستان كه در زمان رژیم گذشته منعقد شده بود .

مصاحبه حجت الاسلام محمد منتظری با روزنامه لبنانی النهار و حمله به بازرگان و دكتر یزدی به عنوان عمال آمریكا و صهیونیزم ؛ واكنش دكتر صادق طباطبایی معاون نخست وزیر در این باره .

سخنان امام خمینی در جمع اقشار مختلف مردم و هشدار در مورد توطئههای عناصر ضد انقلاب در كشور با توجه به نزدیك شدن زمان برگزاری انتخابات مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی .

22/04/59
سعدون حمادی: مناسبات ایران و عراق تیره‌تر خواهد شد.
22/04/61
آغاز عملیات رمضان در شرق بصره: تا آخرین ساعات امروز (ساعت 24) قرارگاه قدس، تنها در یك محور ور پیشرویكرده ولی موفق به تصرف اهداف خود نشده است؛ محورهای دیگر به میدان مین برخوردهاند؛ قرارگاه فجر نیز در یك محور پیشرویكرده است؛ قرارگاه فتح از چهار محور خود، در دو محور تا نزدیك هدف پیش رفته است و در دو محور نیز موفق به شكستن خط شده و در حال پیشروی به سمت اهداف خود است. عملیات مشترك سپاه، ارتش ، ژاندارمری و بسیج در محور سلماس؛ در این عملیات 80 تن از نیروهای مسلح غیرقانونی كشته شدند؛ فهرست غنایم این عملیات. اجرای دومین مرحلة عملیات برای آزادسازی محور تكاب به صائیندژ: نیروهای خودی سه روستا را آزاد و 16 كیلومتر پیشرویكردهاند. در عملیات مشترك سپاه، ژاندارمری و بسیج در منطقه بوكان، سد مخزنی زرینه رود كه پس از پیروزی انقلاب در تصرف نیروهای مسلح غیرقانونی بود، به تصرف نیروهای خودی درآمد. اجرای آتش روی محلهای استقرار افراد مسلح غیرقانونی در اطراف شهر مهاباد. بازتاب عملیات نیروهای خودی در غرب كشور در رادیو بی.بی.سی.: نیروهای ایرانی، كردهای مسلح خودمختاری طلب را از محورهای اصلی ارتباطی در مناطق كوهستانی به عقب راندهاند. سازمان مجاهدین خلق در ادامة جنایات خود، یك فرد حزبالهی را شهید كرد و خانة وی را نیز به آتش كشید. دفتر سیاسی سپاه در مقالهای ضمن تجزیه و تحلیل عملكرد یك ساله سازمان مجاهدین خلق، با اشاره به اینكه این سازمان سقوط حاكمیت را نزدیك میدانست، دلایل این پیشبینی غلط را چنین برشمرده است: تحلیل و ارزیابی غلط آنان از اوضاع جامعه، برخورد قاطع نظام با حركت مسلحانة سازمان، همكاری عناصر دستگیر شده سازمان با نیروهای امنیتی و تأثیر افشاگری آنان در سطح جامعه، اقدام سازمان در ترور افراد خوشنام و اقشار پایین جامعه، پیروزیهای ایران در صحنههای نبرد با عراق و تأثیر آن بر ثبات و اعتبار جمهوری اسلامی. در حالی كه آغاز عملیات رمضان هنوز اعلام رسمی نشده است، غرب همچنان اوضاع جبهههای جنگ را با حساسیت دنبال میكند. سخنگوی وزارت خارجه امریكا: ایران آماده حمله به عراق است. عراق برای تسلط بر اروندرود جنگ را آغاز كرد ولی ایران ابتكار عمل را در دست دارد. بی.بی.سی.: اظهارات اخیر مقامات ایرانی باعث نگرانیهایی در مورد حمله ایران به عراق شده است. نیویورك تایمز: چند لشكر ایران برای حمله به بصره موضع گرفتهاند. حمله ایران برای امریكا و كشورهای كویت و عربستان مشكلات جدی ایجاد خواهدكرد. واشنگتن پست: حمله ایران به عراق هراس بزرگی در چند كشور حوزه خلیج فارس به وجود آورده است. حمله ایران ممكن است كشورهای بیشتری را برای كمك به عراق بسیجنماید. سخنان آقای میرحسین موسوی و آقای ولایتی دربارة قطعنامه 514: آقای موسوی: این قطعنامه در حقیقت رأی اعتماد امریكا و شوروی به صدامحسین است. نمیدانم چرا شورای امنیت طی دو سال گذشته خواب بود ولی به یكباره در پی آزاد شدن خرمشهر از خواب پرید! در حال حاضر منافع همة قدرتهای بزرگ به خطر افتاده است. آقای ولایتی: انتظار دو سالة ما برای كمك، دیگر بیهوده بوده، حق گرفتنی است و ملت مظلوم ما حق خود را خواهد گرفت. شورای امنیت دو سال سكوت كرد و عراق را محكوم نكرد و الان هم دلیلی ندارد كه ما به قطعنامة این شورا ارزش قائل شویم. نشریة تایمز نیز تصویب قطعنامه را به منزلة تأیید مواضع عراق در جنگ دانست. بی.بی.سی.: وزیرخارجه عراق تصویب قطعنامه را از لحاظ زمانی "به موقع" خواند. تلاش سازمانهای بینالمللی و شخصیتهای كشورهای مختلف برای پایان دادن به جنگ: دبیركل سازمان كنفرانس اسلامی گفت كه كمیسیون حسن نیت این سازمان تلاش جدیدی را آغاز خواهدكرد. رئیسجمهور پاكستان در ملاقات با سفیر ایران در پاكستان خواهان پایان جنگ شد. امیر كویت از ایران و عراق خواست تا به جنگ پایان دهند. روزنامه الوحده (چاپ ابوظبی): تصویر جهانیان از ایران به عنوان یك كشور توسعهطلب، نادرست است. دروازههای ایران بر روی هركسی كه خواهان صلح و یا دوستی با انقلاب اسلامی باشد، گشوده است. تلاشهایی كه تاكنون برای صلح صورت گرفته است خالصانه نبوده و ایرانیها به كوششهای میانجیگران اطمینان نداشتهاند. معاون اول صدام اعتراف كرد كه نیروهای عراقی همچنان بخشهایی از خاك ایران را در اشغال دارند. روزنامه "گونش" چاپ تركیه: صدام از شروع جنگ تاكنون چهار بار از طرف افسران جوان مورد سوءقصد قرار گرفته است. برای دومینبار در یك هفته، بانك ملی ایران شعبة پاریس مورد حمله دزدان مسلح قرار گرفت. گزارش نشریه "هرالدتریبون" دربارة اوضاع اقتصادی ایران در اوایل سال جاری: تحلیلگران معتقد بودند كه ایرانیها قادر به تأمین هزینة مواد غذایی و حقوق كارمندان خود نخواهند بود ولی در حال حاضر ایرانیها در پول غوطه میخوردند. روزنامه اقتصادی "هندزبلات": ایرانیها عملیات اقتصادی را با سكوت و با روش صحیح انجام میدهند. ایران با افزایش صدور نفت خود را از ورشكستگی رهانید. ایران در حال سرمایهگذاری در زمینة كشاورزی و صنعتی است. مبادلات اقتصادی ایران و آلمان افزایش یافته است.
22/04/62
درخواست توسعه روابط عراق و آمریكا از طرف صدام
22/04/64
عملیات قادر 1
22/04/65
گزارشی از مباحث مقدماتی عملیات حیدر(عملیات سرنوشتساز) در جلسه قرارگاه نیروی زمینی سپاه؛ تصمیمگیری درباره عملیات فریب و عملیات پشتیبانی . تجاوز مكرر هواپیماهای عراقی به حریم شهر باختران جهت ایجاد جنگ روانی. حمله هواپیماهای عراقی به یك نفتكش 269هزار تنی قبرسی در مسیر خارك. گزارش قرارگاه رمضان درباره نتایج اصابت دو موشك ایران به تأسیسات نفتی كركوك. اظهار نگرانی در یك گزارش نظامی از پیشروی گام به گام عراق در جزیره مجنون، ضعف نیروهای خودی در خطوط پدافندی این منطقه و اهداف عراق از تداوم عملیات. نقش عامل نفوذی در سقوط یك پایگاه خودی در حومه سنندج و شهادت چهار نیروی آن. گزارش قرارگاه رمضان از اقدامات سازمان مجاهدین خلق در شهرهای مرزی عراق در جبهههای میانی و شمالی؛ آخرین ترور عناصر این سازمان در مشهد؛ كمین انقلابیون مسلمان كرد عراقی علیه سازمان مجاهدین خلق و كشته شدن 18 تن از نیروهای این سازمان. بررسی تأثیر كاهش قیمت نفت بر اقتصاد كشور در جلسه دولت و استانداران؛ تأكید نخستوزیر بر استقراض نكردن و سازشناپذیری دولت و ملت در مقابل كاهش قیمت نفت. معاون وزیر اقتصاد و دارایی: ایران پیشنهاد فرانسه مبنیبر فروش كالای تجاری در قبال بدهی یك میلیارد دلاری را نپذیرفت. گزارش رادیو امریكا از بهبود روابط ایران و فرانسه. گزارش هرالدتریبون از مشكلات اقتصادی عراق؛ درخواست عراق برای تمدید مهلت بازپرداخت وامها؛ سختترین وضعیت اقتصادی شش سال گذشته در عراق؛ گزارش متضاد نشریه اوپك از بهبود سطح زندگی مردم عراق طی شش سال گذشته. تصمیم مصر و عراق برای توسعه مبادلات؛ آموزش 7000 مصری در شهرهای شمالی عراق. كویت اعلام كرد كه یك عراقی با همدستی پنج تن دیگر قصد ترور امیر كویت را داشتند.
22/04/67
تخلیه مناطق حلبچه توسط جمهوری اسلامی ایران.

مایكل آرماكاست (معاون وزیر خارجه آمریكا): ما بطور یك جانبه سعی كرده‌ایم بر ایران فشرا آورده و او را مجبور به پذیرش قطعنامه نماییم.

سفیر آمریكا در اردن: دولت آمریكا هرگونه عمل خصمانه علیه شیخ‌نشینهای حوزه جنوبی خلیج فارس را بعنوان تجاوز علیه خاك خود تلقی خواهد كرد.

اسحاق شامیر: عراق مواضعش را نسبت به اسرائیل بطور محرمانه نرم‌تر كرده است.

تلاشهای دولت ریگان برای تحریم تسلیحاتی ایران با ناكامی روبرو شده است (سفیر آمریكا در اردن)

X