روز شمار دفاع مقدس - سایت شهید آوینی

محتوای سایت قدیم آوینی از آدرس :
http://aviny.com/archive/War/07/02.aspx


02/07/64

شهادت «سید کاظم کاظمی»معاون اطلاعات کل سپاهدر منطقه ی طلاییه.

02/07/65

آغاز عملیات انصار.

X