روز شمار دفاع مقدس - سایت شهید آوینی

محتوای سایت قدیم آوینی از آدرس :
http://aviny.com/archive/War/07/10.aspx


10/07/65

آغاز عملیات کربلای 2.

شهادت محمود کاوه فرمانده لشکر شهدا.

X