روز شمار دفاع مقدس - سایت شهید آوینی

محتوای سایت قدیم آوینی از آدرس :
http://aviny.com/archive/War/07/11.aspx


11/07/60

آغاز عملیات نصر.

11/07/65

آغاز عملیات کربلای سه.

X