روز شمار دفاع مقدس - سایت شهید آوینی

محتوای سایت قدیم آوینی از آدرس :
http://aviny.com/archive/War/07/26.aspx


26/07/59

درچنین روزی آقای رجایی نخست وزیر شهید با حضور در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد به بیان دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با جنگ تحمیلی پرداخت . در این جلسه شهید رجایی رژیم متجاوز بعث عراق را آغازگر جنگ دانست و عمل این رژیم را به شدت محکوم کرد .

X