روز شمار دفاع مقدس - سایت شهید آوینی

محتوای سایت قدیم آوینی از آدرس :
http://aviny.com/archive/War/09/12.aspx


روز شمار دفاع مقدس

12/09/59

اقدامات مهندسي خودي در هدايت آب كارون به جنوب جاده حميديه ـ اهواز و تحركات ايذايي و محدود در جبهه هاي جنوبي و ميانه .

موضع ايران در قبال خريد سلاح از شوروي .

نامه سپاه پاسداران به قذافي رهبر ليبي و طرح پيشنهادي سفير ليبي در مورد تشكيل جبهه اي متشكل از الجزاير ، سوريه ، ليبي ، ساف و ايران .

توضيحاتي پيرامون طرح ادغام بسيج در سپاه و علل تأخير انتخاب وزراي باقيمانده دولت رجائي .

بازتاب تحويل گروگانها به دولت و تأثير منفي عدم توافق سياسي در حل مسئله گروگانها .

12/09/60

عملیات ضربت ذوالفقار.

عملیات لا اله الا الله محمد رسول الله.

12/09/66

مذاكرات فرانسه به ايران پيرامون آزادي گروگانها و مصالحه كلي .

X