روز شمار دفاع مقدس - سایت شهید آوینی

محتوای سایت قدیم آوینی از آدرس :
http://aviny.com/archive/War/09/13.aspx


روز شمار دفاع مقدس

13/09/59

اخبار جبهه هاي جنوبي و شمالي : تقويت نيروي دشمن در مارد ـ اجراي آتش و انجام عمليات ايذايي توسط خودي ـ بازديد عدنان حسين ، برادر صدام از بستان ـ كمك تسليحاتي عراق به كومله .

گزارشي از روند تقريباً عادي زندگي در دزفول عليرغم حملات موشكي عراق .

وزير آموزش و پرورش ( آقاي محمدجواد باهنر ) : توصيه امام اين است كه از فعاليت ضدانقلاب در مدارس جلوگيري شود و مردم با وقايع پشت پرده و عواملي كه در پي تضعيف اسلامي و روحانيت هستند ، آشنا شوند .

13/09/65

ويليام كيسي رئيس سازمان "سيا" در تيرماه گذشته به طور سري از بغداد بازديد و با صدام در مورد تحولات جنگ با ايران گفتگو كرد .

X