روز شمار دفاع مقدس - سایت شهید آوینی

محتوای سایت قدیم آوینی از آدرس :
http://aviny.com/archive/War/09/17.aspx


روز شمار دفاع مقدس

17/09/59

جبهه جنوب : عملیات نفوذی خودی در شمال بهمنشیر ـ آتش توپخانه دشمن در سوسنگرد ـ تحلیل لشكر 92 زرهی از حمله احتمالی دشمن به سوسنگرد . جبهه میانی : درگیریهای محدود و ایذایی در قصر شیرین ، گیلان غرب ، سومار ، زله زرد ، سر پل ذهاب ، اركوازی ، ملك شاهی ، كنجان چم ، كانی سخت و شورشیرین . جبهه شمالی : درگیری محدود در جاده سقز ـ بوكان .

مصاحبه تلویزیونی رئیس مجلس ( آقای هاشمی رفسنجانی ) درباره حوادث مشهد و ارسال نامه سرگشاده از اصفهان علیه مشی رئیسجمهور با امضای روحانیت مبارز ، سپاه ، بسیج ، جهادسازندگی ، حزب جمهوری اسلامی ، دادرسی انقلاب اسلامی ، بنیاد شهید و هواداران مجاهدین انقلاب اسلامی این شهر .

17/09/60

روزنامه كویتی السیاسه: شوروی در اجرای پیمان نظامی خود با عراق 25 هواپیمای میگ و تانك‌های تی 62 و تی 72 به عراق ارسال داشته است.

X