روز شمار دفاع مقدس - سایت شهید آوینی

محتوای سایت قدیم آوینی از آدرس :
http://aviny.com/archive/War/09/20.aspx


روز شمار دفاع مقدس

20/09/59

ادامة " جنگ آب " در جبهه جنوب .

تحركات ضد انقلابي جبهه شمال .

تلاشهاي صلح : تقاضاي ميانجيگري عراق از انگليس ـ ابراز اميدواري عربستان براي پايان قريبالوقوع جنگ .

تغيير سيستم ارتش مصر در خدمت تسليح بيشتر عراق .

تحليل راديوكلن از افزايش مشكلات ارتش عراق در خاك ايران به دليل رسيدن فصل باران .

روزنامه گاردين و بررسي سازگاري مردم ايران با جنگ .

روزنامه اطلاعات و بررسي بسيج مردمي و نظرات خط امام در جنگ .

گزارش درگيريهاي مدارس تهران در روزنامه هاي انقلاب اسلامي و نيز خبر درگيريهاي سياسي در شاهرود .

20/09/60

عملیات مطلع الفجر.

20/09/65

امضاي قرارداد تحويل شش دستگاه سيستم رادار دفاع هوايي ... ار-2د از سوي انگليس به ايران.

X