روز شمار دفاع مقدس - سایت شهید آوینی

محتوای سایت قدیم آوینی از آدرس :
http://aviny.com/archive/War/09/21.aspx


روز شمار دفاع مقدس

21/09/59

تحركات و درگیرهای جزیی در جبهه های جنوب ، گلوله باران دزفول و وارد آمدن خسارت جانی زیاد به دلیل اصابت توپ دشمن به نقطه پر رفت و آمد دزفول . استفاده نظامی عراق از فرودگاههای اردن .

موضعگیری امام جمعه تهران ( آیت ا … خامنه ای ) علیه تشنج در مدارس و علیه كسانی كه بین ارتش و سپاه و ارتش و روحانیون و سیاستمداران تفرقه افكنی میكنند . تظاهرات در شیراز به حمایت از روحانیت پیرو خط امام ، در اطلاعیه امام جمعه شیراز ( آیت الله دستغیب ) سخنرانی نماینده مردم تهران در مجلس ( آقای فخرالدین حجازی) در مسجد جامع رفسنجان و انتقاد شدید از كسانی كه روحانیت سمبل انقلاب و یاران امام را میكوبند . تجمع و تظاهرات طرفداران و مخالفان رئیسجمهور برای سخنرانی شیخ علی تهرانی در اصفهان و اقدامات و شعارهای آنها .

طرح مجدد مسأله " سه جزیره " توسط امارات متحده عربی . اقدامات عربستان درباره صلح .

21/09/61

ابلاغ پیام عارفانه امام خمینی به رزم آوران جبهه های حق علیه باطل.

X