روز شمار دفاع مقدس - سایت شهید آوینی

محتوای سایت قدیم آوینی از آدرس :
http://aviny.com/archive/War/09/23.aspx


روز شمار دفاع مقدس

23/09/59

جبهه جنوب : تحركات موضعي ـ تبادل آتش ( گلوله باران اهواز ) ـ اقدامات مهندسي در اطراف سوسنگرد و بستان .

نشانههايي از امكان استفاده دشمن از سلاحهاي شيميائي .

اعتراض رئيسجمهور ( بنيصدر ) به طرح مسائلي در جلسه غير علني مجلس شوراي اسلامي و پرخاشكردن به نمايندگان كه عليه ارتش ، جبهه جنگ رواني گشوده اند .

23/09/65

حمله هوايي عراق به شهر تهران

حمله موشكي تيپ موشكي نيروي دريايي سپاه به تاسيسات نظامي مخابراتي و اسكله "البكر" و به آتش كشيدن آن.

انهدام مقر فرماندهي حزب دمكرات در نوسود .

X