روز شمار دفاع مقدس - سایت شهید آوینی

محتوای سایت قدیم آوینی از آدرس :
http://aviny.com/archive/War/09/24.aspx


روز شمار دفاع مقدس

24/09/59

سوسنگرد مركز حوادث نظامی جبهه های جنوبی : تخریب پل تداركاتی جدیدالاحداث دشمن روی كرخه در اطراف سوسنگرد توسط نیروهای نفوذی خودی ، حملات خودی به مواضع دشمن در اطراف سوسنگرد و تقویت نیروهای دشمن در این منطقه .

مصاحبه مطبوعاتی فرماندهان سپاه خوزستان و نماینده امام در پایگاه وحدتی دزفول : گزارش وضعیت و اشكالات موجود و انتقاد تلویحی به روند موجود فرماندهی و اداره جنگ .

مهاجرت امام جمعه اصفهان از این شهر در اعتراض به توهین انجام شده نسبت به امام در اجتماع هواداران رئیسجمهور و پخش آن از تلویزیون .

تلاش ناموفق ایران برای طرح مسئله تهاجم عراق و اسارت وزیر نفت ایران در اجلاس وزرای نفت اوپك .

24/09/61

صدور بیانیه 8 ماده ای امام خمینی (ره) به قوه قضاییه و دستگاه های اجرایی

24/09/65

ارسال پنجاه موتور تانك چیفتن و لوازم یدكی خودروهای زرهی اسكورپن و تجهیزات رادار از انگلیس به ایران.

X