روز شمار دفاع مقدس - سایت شهید آوینی

محتوای سایت قدیم آوینی از آدرس :
http://aviny.com/archive/War/09/28.aspx


روز شمار دفاع مقدس

28/09/58

موجی از بمب‌گذاریها در راه‌آهن، صنعت نفت و ... مناطق نظامی در خوزستان.

28/09/59

عملیات محدود خودی در سر پل ذهاب و تحرك متقابل جزیی خودی و دشمن در مریوان . حملة ضد انقلاب به مراكز ارتش در سردشت .

آمار متفاوت كشتههای عراقی از قول سفارت عراق در لندن و خبرگزاری انگلیسی رویتر . وظایف و اختیارات شورای عالی دفاع ، عدم دخالت این شورا در فرماندهی جنگ و توصیه به پرهیز از تعرض مسئولان به یكدیگر در بیانات امام جمعه تهران ( آیت ا … خامنه ای ) .

اعلام آخرین موضعگیری ایران درباره گروگانها در مطبوعات داخلی از قول نخست وزیر ( محمدعلی رجائی ) و تصریح آزادی نزدیك گروگانها به شرط حل مسألة تضمینات مالی كه ایران از امریكا خواسته است .

28/09/61

حمله موشكي دشمن به شهر قهرمان پرور دزفول

28/09/65

استفاده عراق از ... و جنگنده میراژ فرانسوی مجهز به بمبهای هدایت شونده در حمله به ایران.

28/09/66

فرماندهی استراتژیك هوایی: امریكا هواپیماهای خود را برای مقابله با هرگونه تهدیدی در خلیج فارس به موشكهای غیراتمی كروز مجهز می‌كند.

ورنون والترز: شورای امنیت در صدد اقدام بر علیه ایران به علت عدم پذیرش قطعنامه آتش‌بس از جانب این كشور می‌باشد.

X