روز شمار دفاع مقدس - سایت شهید آوینی

محتوای سایت قدیم آوینی از آدرس :
http://aviny.com/archive/War/10/07.aspx


روز شمار دفاع مقدس

07/10/59

حملات ايذايي و شبيخون خودي در سوسنگرد و گلوله باران اهواز توسط دشمن .

تحليل مركز فرماندهي سپاه در غرب كشور از تحركات دشمن در جبهه مياني : احتمال سقوط مجدد دهلران زياد است .

طرح انتقادي اختلافات داخلي در سخنان امام .

تاكيد و توجيه ادامه اشغال ايران توسط عراق در روزنامه الثوره و راديو صوت الجماهير .

X