روز شمار دفاع مقدس - سایت شهید آوینی

محتوای سایت قدیم آوینی از آدرس :
http://aviny.com/archive/War/10/08.aspx


روز شمار دفاع مقدس

08/10/59

عمليات چريكي خودي در جنوب غربي اهواز .

تحركات دشمن در سوسنگرد و عقب كشيدن بخشي از نيروها به پشت بستان .

جبهه مياني : ادامه تحركات دشمن در دهلران .

گشودن جبهة جديدي در مناطق كردنشين توسط عراق با بكارگيري جدي گروههاي ضد انقلاب داخلي .

جبهه شمالي : نقل و انتقالات عراق در هماهنگي با ضد انقلاب و نيز در درگيري در سردشت .

تمجيد از نقش زنان و دعوت عام به استقامت ، در سخنان امام .

توضيحات رئيس جمهور ( بني صدر ) درباره سكون خودي در جنگ .

وضعيت ساكن و غيرمتحرك جبهه ها ، مشكلات و نارسائيها ، وضعيت تهديدآميز جنگ و عمليات ناشي از سوء سياستهاي برخي مسئولين ، درگيريهاي سياسي داخلي و تبعات آن در گزارش سمينار فرماندهان عملياتي سپاه .

مصاحبة رئيس شوراي اسلامي دربارة خريد سلاح از شوروي و كمكهاي كويت به عراق .

موضع دولتهاي اردن عراق ، سعودي ، كويت و امارات متحده عليه ايران و اطلاع رسمي به آمريكا كه با وجود تمايل به حل بحران گروگانها ، حتّي پس از آتش بس در جنگ عراق و ايران نيز ، اين كشور نبايد به ايران سلاح بفرستد .

موج دستگيريهاي تازه در عراق .

08/10/66

خبرگزاري يونايتدپرس: پايان هشتمين اجلاس رهبران شش كشور نفتي حاشيه خليج فارس پيرامون تعيين يك استراتژي جهت جلوگيري از حملات ايران به خطوط ساحلي و نفتكش‌هاي آنها.

قذافي: عاقبت اين جنگ نابودي دو كشور است و اگر ايران بخواهد بصورت يك قدرت استعماري در خليج فارس درآيد ليبي عليه آن وارد جنگ مي‌شود.

X