روز شمار دفاع مقدس - سایت شهید آوینی

محتوای سایت قدیم آوینی از آدرس :
http://aviny.com/archive/War/10/24.aspx


روز شمار دفاع مقدس

24/10/58

دستور اخراج كليه خبرنگاران آمريكايي از ايران توسط شوراي انقلاب.

24/10/66

عمليات بيت‌المقدس – 2 .

X