روز شمار دفاع مقدس - سایت شهید آوینی

محتوای سایت قدیم آوینی از آدرس :
http://aviny.com/archive/War/10/27.aspx


روز شمار دفاع مقدس

27/10/59

ديدار هنري كيسينجر از بغداد و ملاقات با صدام حسين 72 ساعت بطول انجاميد.

X