روز شمار دفاع مقدس - سایت شهید آوینی

محتوای سایت قدیم آوینی از آدرس :
http://aviny.com/archive/War/11/08.aspx


روز شمار دفاع مقدس

08/11/58

انتخاب بني‌صدر به رئيس جمهوري

08/11/59

در طول مذاكرات هيئتهاي نمايندگي كشورهاي مسلمان نشين در طائف در يك جلسه خصوصي سعوديها براي مقابله با انقلاب اسلامي ايران و جلوگيري از نفوذ آثار به توصيه كيسينجر طرحي را پيشنهاد كردند كه اساس آن ايجاد اغتشاشي در نقاطي از ايران است كه بيشتر برادران اهل تسنن سكونت دارند.

حافظ اسد در سخنراني ديروز (8/11/59) در كنفرانس سران كشورهاي اسلامي بشدت به ايالات متحده امريكا و اسرائل، عراق و مصر حمله كرد و خواستار مبارزه عليه پايگاههاي نظامي امريكا شد و همچنين عراق را بخاطر شروع جنگ با ايران مورد سرزنش قرار داد.

X