روز شمار دفاع مقدس - سایت شهید آوینی

محتوای سایت قدیم آوینی از آدرس :
http://aviny.com/archive/War/11/10.aspx


روز شمار دفاع مقدس

10/11/58
اعلام خرسندي امريكائيان از روي كارآمدن بني‌صدر

پيشنهاد برقراري مجدد رابطه با ايران توسط كارتر

10/11/60

هيگ در لندن: پيشرفتهائي براي صلح در خاورميانه فراهم شده است.

10/11/61

فروش تانك تي59 از سوي چين به عراق (اشغال از طريق عربستان به عراق)

عمليات محرم

10/11/63

موافقت آمريكا با اعطاي وامي به ميزان 47 ميليون دلار به عراق.

10/11/64

ديدار معاون اول وزير خارجه شوروي (گرنيكو) از ايران. وي بالاترين مقام روسي است كه از ايران ديدار مي‌كند و محور صحبتها مشكل سلاحهاي روسي كه مورد استفاده عراقيهاست، مساله افغانستان و مشكل حزب توده مي‌باشد.

X