روز شمار دفاع مقدس - سایت شهید آوینی

محتوای سایت قدیم آوینی از آدرس :
http://aviny.com/archive/War/11/12.aspx


روز شمار دفاع مقدس

12/11/59

تعدادي از افراد حزب بعث كه جنايات حزب بعث بر آنها روشن شده است (اداره امنيت الحميدريه) در شهر السماوه عراق را منفجر كردند.

12/11/66

سفر طارق عزيز (وزير خارجه عراق) به مسكو و بحث پيرامون قطعنامه 598 و ملاقات با وزير خارجه شوروي وريشكوف نخست وزير شوروي

X