روز شمار دفاع مقدس - سایت شهید آوینی

محتوای سایت قدیم آوینی از آدرس :
http://aviny.com/archive/War/11/13.aspx


روز شمار دفاع مقدس

13/11/59

يك بمب در كنار مقر حزب بعث در شهر (الرميثه) منفجر شد.

X