روز شمار دفاع مقدس - سایت شهید آوینی

محتوای سایت قدیم آوینی از آدرس :
http://aviny.com/archive/War/11/17.aspx


روز شمار دفاع مقدس

17/11/60

اظهار اميدواري از سوي هيگ براي پايان سريع جنگ

17/11/63

ديدار فاروغ الشرع وزير خارجه سوريه و عبدالسلام تريكي وزير خارجه ليبي بهمراه دكتر ولايتي با آقاي ميرحسين موسوي نخست وزير.

X