روز شمار دفاع مقدس - سایت شهید آوینی

محتوای سایت قدیم آوینی از آدرس :
http://aviny.com/archive/War/11/20.aspx


روز شمار دفاع مقدس

20/11/61

تصميم عربستان به پرداخت وام 6 ميليارد دلاري در عرض 6 ماه آينده به عراق

20/11/63

ادامه جنگ ايران و عراق بر ضد مبارزات فلسطين و پايان آن به منزله پيدايش فرصت‌هاي واقعي براي آزادي بيت‌المقدس (عرفات)

20/11/64

عمليات والفجر8

X