تشکیل جهاد سازندگی

شماره مطلب:
2171
شنبه 1401/03/28 05:35

تشکیل جهاد سازندگی

خاصیت‌های انقلاب اسلامی ایران‌

و خاصیت یک نهضت اسلامی که از خود توده‌ها و خود ملت برخاسته همینهایی است که در ایران واقع شد؛ یک دفعه سرتاسر ایران بعد از اینکه انقلاب به پیروزی تا حدودی رسید، سرتاسر کشور بدون اینکه یک نظمی در کار باشد، و یک اشخاصی بخواهند مردم را آگاه کنند، خودشان برخاستند و سازمانهایی درست کردند و گروههایی درست کردند؛ سرتاسر ایران خود ملت دادگاه درست کرد و در هر شهری و در هر ناحیه‌ای یک ملّایی قاضی شد و چند نفری هم دادستان و امثال ذلک، بدون اینکه از مرکز یک تعیینی شده باشد و سرتاسر کشور نهادهای مختلف پیدا شد، جوشید. یکی از نهادهایی که از خود ملت جوشید و متکفل آن خود ملت بود، همین جهاد سازندگی بود.

امام خمینی (ره)

تهران، حسینیه جماران

بعد از ظهر ۲۷ خرداد ۱۳۵۹/ ۴ شعبان ۱۴۰۰

img.alt
جهاد سازندگی
img.alt
جهاد سازندگی
محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X