احکام به زبان ساده

از خمس نترس

1:10 ثانیه
6.33 مگابایت

اگه تو کوچه و خیابون چیزی پیدا کردیم، چیکار کنیم؟

1:13 ثانیه
6.94 مگابایت

الکی قسم نخور

1:06 ثانیه
6.24 مگابایت

این‌ها مصداق دروغ است

1:03 ثانیه
6.58 مگابایت

بر روی چه چیزهایی می‌شه سجده کرد؟

1:01 ثانیه
6.65 مگابایت

به چه شک‌هایی نباید اعتنا کرد؟

1:04 ثانیه
6.03 مگابایت

جهر و اخفات چیست؟

1:00 ثانیه
1.49 مگابایت

چطور و اصلا چرا باید مرجع تقلید انتخاب کنیم؟

1:47 ثانیه
8.05 مگابایت

حرکت ممنوع

1:06 ثانیه
4.85 مگابایت

حکم‌ طلا برای آقایون چیه؟

1:17 ثانیه
7.94 مگابایت

سال خمسیت یادت نره

0:54 ثانیه
5.31 مگابایت

فرق کثیف و نجس چیه؟

1:16 ثانیه
7.90 مگابایت

موقع وضو یادت باشه

0:52 ثانیه
4.78 مگابایت

میوه از باغ بیرون زده رو میشه خورد؟

1:00 ثانیه
5.99 مگابایت

نماز آیات کی واجب می‌شه؟

1:34 ثانیه
8.23 مگابایت

نمازهای قضا را چطور حساب و کتاب کنیم؟

1:28 ثانیه
6.44 مگابایت

نمازهای یومیه کی قضا می‌شه؟

1:08 ثانیه
6.09 مگابایت

واجب رکنی می‌دونی چیه؟

1:20 ثانیه
6.05 مگابایت
X