مستند عملیات المپیک

«عملیات المپیک» سعی کرده با نگاهی همه جانبه به مسأله تحریم ورزشکاران رژیم غاصب صهیونیستی از سوی ایرانیان و محرومیت‌ها و مشکلات پیش آمده برای ورزشکاران ایرانی بپردازد و برای حل این مسأله راهکارهایی را ارائه دهد.نقطه عطف این مستند را می توان پرداختن به مسأله تعلیق ورزش جودوی ایران و مهاجرت سعید مولایی دانست.

X