نماهنگ "نگاهم کن"

شاعر :مهدی امامی

ملودی :علی زمانیان 

با صدای: مرتضی عطاران

X