6 تیرماه، سالروز ترور نافرجام مقام معظم رهبری در مسجد ابوذر

X