فیلم

قسمت اوّل | این قسمت : بررسی وضعیت ارتش شاهنشاهی از بدو تاسیس تا انقلاب اسلامی

1:07:56 ثانیه
259.71 مگابایت

قسمت دوم | این قسمت : بررسی وضعیت فرهنگ و هنر از ابتدای دوران رضاشاه تا پیروزی انقلاب

56:53 ثانیه
216.93 مگابایت

قسمت سوم | این قسمت : تشریح سیاست ضد مذهب رژیم پهلوی

56:23 ثانیه
251.22 مگابایت

قسمت چهارم | این قسمت : تشریح برنامه اقتصادی دوران پهلوی

1:08:37 ثانیه
262.26 مگابایت

قسمت پنجم | این قسمت : تشریح سیاست خارجی حکومت پهلوی

1:00:12 ثانیه
268.53 مگابایت

سری دوم مجموعه مستند "در برابر طوفان" روایتگر تاریخ سیاسی و اجتماعی پهلوی دوم از زمان پادشاهی محمدرضا پهلوی تا انقلاب اسلامی است. در این مجموعه صداها و تصاویر دیده نشده از تاریخ معاصر کشور نمایش داده می شود.
اقتصاد، ارتش، فرهنگ و هنر، آموزش و پروش، ساواک، سیاست داخلی، سیاست خارجی، مذهب، مطبوعات و زندگی خصوصی از موضوعاتی است که در هر قسمت این مجموعه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

X